This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

سفیر

 

سفیر

جوزپه پرونه (Giuseppe Perrone)، سفیر جمهوری ایتالیا در جمهوری اسلامی ایران

 

Amb. Giuseppe Perrone

 

آقای جوزپه پرونه کاریر دیپلماتیک خویش را در سال ۱۹۹۰ و پس از اتمام تحصیلات در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تورین آغاز نمود. وی در دوران "ده ساله سیاه تروریسم" در الجزایر و گذار این کشور به سوی دموکراسی، در سفارت ایتالیا در الجزیره خدمت نمود. در نیمه دوم دهه نود میلادی به عنوان مسوول روابط فرهنگی در سفارت ایتالیا در واشنگتن فعالیت نمود. پس از بازگشت به رم به حوزه روابط سیاسی با کشورهای خاورمیانه پرداخته و پس از آن در دفتر مشاور دیپلماتیک رییس جمهور ایتالیا در دوره ریاست جمهوری آقای چامپی به خدمت خود ادامه داد. در سال ۲۰۰۶ آقای پرونه به واشنگتن بازگشت و به عنوان مسوول بخش سیاسی سفارت ایتالیا، پرونده‌های دارای اولویت مرتبط با شمال آفریقا و خاورمیانه را دنبال نمود. در سال ۲۰۱۱ وی به سمت سرکنسول  کنسولگری ایتالیا در لوس آنجلس منصوب گشت.

در سال ۲۰۱۴ به رم بازگشت و سمت معاون مدیرکل امور سیاسی و مدیر مرکزی کشورهای حوزه مدیترانه و خاورمیانه را در وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌الملل ایتالیا عهده دار گشت.

از ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷ به عنوان سفیر ایتالیا در طرابلس لیبی منصوب گشته و این سفارت، که از فوریه ۲۰۱۵ بسته بود را بازگشایی نمود.

ایشان از ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹ سفیر ایتالیا در تهران می باشند.


8