This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK
ambasciata_teheran

بازدید معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران از رم ( 3 لغایت 6 آذر ماه 1393)

Date:

11/27/2014


بازدید معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران از رم ( 3 لغایت 6 آذر ماه 1393)

خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تاریخ 3 لغایت 6 آذر ماه سال جاری به ایتالیا سفر نمود. ایشان در طی این سفر با خانم لائورا بولدرینی، ریاست مجلس نمایندگان، آقای جنتیلونی، وزیر امور خارجه و آقای گالّتّی وزیر محیط زیست، دیدار و گفتگو کرد.

در چارچوب این بازدید، یک یادداشت تفاهم همکاری دوجانبه در زمینه محیط زیست به امضا رسید. همچنین جایزه معتبر Minerva به معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران اهدا گردید.


243