This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK
ambasciata_teheran

ایران، رنتزی: ابراز خرسندی از توافق هسته ای

Date:

07/21/2015


ایران، رنتزی: ابراز خرسندی از توافق هسته ای


نخست وزیر ایتالیا از توافق صورت پذیرفته امروز میان ایران و گروه 5+1 در خصوص پرونده هسته ای ایران، ابراز خرسندی نمود. وی در این باره گفت: " این توافق در خاور میانه ای که از سالها پیش با درگیریهای شدید و رشد تروریسم  مواجه است، بیانگر امکان برون رفت از بحران با توسل به ابزار صلح آمیز و از راه گفتگو است. این موفقیت را بیش از هر چیز مرهون توانایی و پشتکار مذاکره کنندگان هستیم و من صمیمانه این پیروزی را به ایشان تبریک می گویم. این توافق، افق های تازه ای از امید را برای ایجاد صلح در منطقه ترسیم می نماید. ایتالیا تلاش خواهد نمود تا بشکلی فعال و با تمام امکانات خود از روند برقراری صلح حمایت نموده و بگونه ای عمل نماید که تمامی کشورهای منطقه، بدون استثنا، بتوانند از ثمرات آن بهره مند گردند، با این هدف که تلاش ها نهایتا به خاور میانه ای منتج شوند که مردمانش بتوانند در صلح و امنیت زندگی کنند.
اروپا امروز، از طریق نماینده ارشدش، خانم فدریکا موگرینی، که به نحو بسیار شایسته ای مذاکرات را هدایت کرد، بهترین چهره خود را نشان داد و تواناییش در کمک به برقراری صلح را آشکار ساخت.
این، همان اروپایی است که ما می پسندیم و ایتالیا همچنان بمانند گذشته با تلاش و جدیت بیشتر، قاطعانه از آن حمایت می نماید".


291