This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK
ambasciata_teheran

سفر هیات بازرگانی ایتالیا به ایران به ریاست کارلو کالندا، معاون وزیر توسعه اقتصادی جمهوری ایتالیا (8-9 آذر ماه 1394)

Date:

12/10/2015


سفر هیات بازرگانی ایتالیا به ایران به ریاست کارلو کالندا، معاون وزیر توسعه اقتصادی جمهوری ایتالیا (8-9 آذر ماه 1394)

در تاریخهای 8 لغایت 9 آذر ماه سال جاری، کارلو کالندا، معاون وزیر توسعه اقتصادی جمهوری ایتالیا در راس یک هیات بازرگانی متشکل از حدود 370 کارگزار اقتصادی- تجاری از 178 شرکت، 20 انجمن بازرگانی و 12 گروه بانکی به تهران سفر کرد. موضوعات محوری که در این سفر بر روی آنها تاکید شد، عبارت بودند از: انرژیهای تجدید پذیر؛ دستگاه‌هاي الكترو مديكال، مصالح ساختمانی و بطور کلی حوزه ساخت و ساز؛ تجهیزات مکانیکی؛ خودروسازی. کالندا همچنین با آقایان نعمت زاده، همتای ایرانی خود؛ صیف، رئیس بانک مرکزی ایران و معاونین ایشان کامیاب و تهرانفر؛ کاشان، معاون وزیر راه و شهرسازی؛ زمانی نیا، معاون وزیر نفت و همچنین با گودرزی، معاون سرمایه گذاری خارجی شهردار تهران دیدار و گفتگو کرد.


302