This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK
ambasciata_teheran

بیست و پنجمین مجمع عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران– ایتالیا

Date:

07/11/2016


بیست و پنجمین مجمع عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران– ایتالیا

بیست و پنجمین مجمع عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران– ایتالیا با حضور نمایندگان شرکت های مرتبط برگزار گردید. تلاش و اشتیاق هیئت مدیره در راستای تعمیق روابط کارآفرینی متقابل تائید گردیده و اتاق بازرگانی اهم همکاری لازم جهت دیدار هیئت های دو کشور را به عمل می آورد. در این اجلاس از گام های پیموده شده در روابط متقابل ایتالیا- ایران پس از عملی شدن توافقات برجام گفتگو انجام گرفت. همچنین سه محور مفاهیمی که پیرامون آنها توسعه آینده میسر است: بازرگانی، ایجاد سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاریهای متعدد در برنامه های زیرساختی بزرگ وافزایش تولید، بررسی گردید.


318