This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK
ambasciata_teheran

سمینار فنی "حفاظت از محیط زیست و تغییرات اقلیمی" (تهران، ٢٤ تا ٢٦ اکتبر ٢٠١٦):

Date:

11/06/2016


سمینار فنی

طی روزهای ٢٤ تا ٢٦ اکتبر، سمیناری تحت عنوان "حفاظت از محیط زیست و تغییرات اقلیمی" با همکاری سازمان ملی فناوری‌های نوین، انرژی، و توسعه اقتصادی پایدار ایتالیا، ENEA، و در قالب برنامه همکاری دوجانبه بین وزارت محیط زیست ایتالیا و سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در تهران برگزار شد. فعالیت‌های این سمینار در پنج بخش موضوعی برگزار گردیدند: مدیریت منابع آب؛ مدیریت پسماندها؛ انرژی؛ شهرهای هوشمند و آلودگی جوی. چهارده نماینده از طرف شرکت‌های ایتالیایی و نمایندگان بخش خصوصی کشور ایران در این همایش شرکت نمودند. اولویت‌های تعیین شده در طی این رویداد، مبنای پروژه‌های پیشنهادی خواهند بود که در طی نشست آتی کمیته مشترک ایتالیا-ایران بررسی خواهند شد. در این راستا، از شرکت‌ها جهت ارایه پروژه‌های پیشنهادی دعوت به عمل آمد.


340