This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK
ambasciata_teheran

دیدار هیات تجاری استان امیلیا رومانیا ایتالیا از ایران

Date:

12/14/2016


دیدار هیات تجاری استان امیلیا رومانیا ایتالیا از ایران

مدیر امور تولید، انرژی، بازسازی پس از زلزله و اقتصاد سبز استان امیلیا رومانیا ایتالیا، خانم پالما کوستی، در راس یک هیات تجاری از این استان، طی روزهای 10 و 11 دسامبر از ایران دیدار کردند. ایشان در طی این ماموریت با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، جناب آقای خسروتاج، ملاقات نمودند و در دو سمینار که از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی ایتالیا و ایران و سفارت ایتالیا در تهران، برای شرکت‌های ایتالیایی همراه ایشان سازماندهی و برگزار گردید، شرکت کردند.
در جریان ملاقات‌های رودررو، فرصت آشنایی بهتر با ظرفیت‌های تولیدی ایران در صنایع ماشین‌آلات، مکانیک دقیق، محیط زیست و انرژی در اختیار شرکت‌های ایتالیایی قرار داده شد. خانم کوستی در طی این دیدارها به طور اخص بر تمایل به ایجاد روابط ساختارمند با ایران که زمینه‌های متنوع از همکاری‌های تجاری و نمایشگاهی تا روابط بین دانشگاهی، تحقیقات علمی، نوآوری و گردشگری را شامل می‌شود، تاکید کردند. مقامات ایرانی نیز استقبال مثبتی از این هیات به عمل آورده و تمایل خود جهت تعمیق شراکت‌های تولیدی از طریق انتقال دانش فنی و تقویت شرایط عمومی فعالیت‌های تجاری را ابراز نمودند.
معاون وزیر صنعت مراتب خرسندی خود از پویایی استان‌های ایتالیایی در دیدار از ایران را (با توجه به اینکه دیدار مقامات استان امیلیا رومانیا، پس از استان‌های فریولی، ونتزیا-جولیا، مارکه و لومباردیا، چهارمین دیدار استان‌های ایتالیایی از ایران در طی سال 2016 بود) ابراز نمودند و بر لزوم افزایش ارتباطات دوجانبه مابین صنایع کوچک و متوسط، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های جدید و تولیدات مشترک با هدف تامین نیازهای بازار داخلی و همچنین صادرات به کشورهای همسایه ایران، تاکید نمودند.
در طی این ماموریت، گفتگوهایی نیز مابین هیات ایتالیایی و نمایندگان استان آذربایجان شرقی با هدف نهایی کردن توافقات آتی در چارچوب همکاری‌های استانی، صورت پذیرفتند.


344