This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

مرمت دیوار کاشیکاری تاریخی در پاویون مهمانان (اندرونی) اقامتگاه سفیر ایتالیا در تهران

Date:

06/20/2017


مرمت دیوار کاشیکاری تاریخی در پاویون مهمانان (اندرونی) اقامتگاه سفیر ایتالیا در تهران

در تاریخ 29 خرداد 1396، مرمت حساس کاشی ها به همت دو مرمت گر- حافظ موسسه مرکزی مرمت رم، خانم های دکتر ماریا لابریولا و فرانچسکا ماریانی به اتمام رسید. مرمت بر روی یک دیواره تاریخی کاشیکاری واقع در پاویون مهمانان (اندرونی) اقامتگاه سفیر ایتالیا در تهران صورت گرفت.
این اثر به دوره قاجار(1925-1796)- (1304-1174) نسبت داده شده و ساختی بسیار با ارزش دارد. صحنه ی دربار با پیکر تراشی بسیار اصیل و تصاویر ظریف و دقیق به نمایش گذاشته شده اند. بر دیوار 192 کاشی لعاب دیده کار شده اند که در طول زمان برخی از آنها از دیوار زیرین کنده شده که استحکام کل مجموعه را در معرض خطرجدی قرار داده بود، غبار انباشته شده نیز از دیدن رنگ های اصلی ممانعت بعمل می آورد.
دو مرمتگر با استفاده از تکنیکهای مدرن در این زمینه، با خانم دکتر جوزپپینا فاتزیو، موسسه مرکزی مرمت رم که پس از دیدن اثر ایده حفظ آن را مطرح نموده بود، در ارتباطی تنگاتنگ بودند. همچنین مدارک علمی دقیق و عکس نیز توسط آنان از اثر تهیه شد. در اینجا می توان خلاصه ای از کارهای انجام شده را مشاهده کرد.

محافظت و مرمت فوق به حمایت مالی دفتر آلیتالیا در تهران صورت پذیرفت.


429