This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

تمدید زمان وقت ملاقات برای تحویل درخواست روادید تحصیلی ( ثبت نام دانشگاهی)

Date:

08/08/2017


  تمدید زمان وقت ملاقات برای تحویل درخواست روادید تحصیلی ( ثبت نام دانشگاهی)

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند که سفارت ایتالیا در تهران، بدلیل حساسیت نسبت به موضوع تعیین وقت جهت پیش ثبت نام دانشجویان ایرانی در دانشگاه های ایتالیا، در طول هفت روز اخیر به همراه دفاتر وزارت دانشگاه و تحقیق (MIUR)، به دنبال یافتن راه حلی برای مشکل تاریخ انقضای نهایی تحویل درخواست های روادید تحصیلی بوده است (که اخیرا تا 25 جولای 2017، تمدید گردیده است).

با همکاری صمیمانه همکاران در مدیریت کل دانشجویان، توسعه و بین المللی نمودن آموزش عالی MIUR ، خوشوقتیم اعلام نماییم که موفق شده ایم زمان تحویل درخواست های روادید تحصیلی را جهت دانشجویانی که پذیرش تحصیلی یا برگه ثبت نام در یکی از دانشگاه های ایتالیا را تا تاریخ 25 جولای 2017 دریافت نموده اند، تمدید نماییم.

دانشجویان با شرایط فوق الذکر از تاریخ 8 آگوست 2017 می توانند به کنسولکری ایتالیا مراجعه نمایند و درخواست روادید دانشجویان بر اساس ظرفیت و امکانات زمانی این اداره دریافت خواهد شد.


384