This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK
ambasciata_teheran

روز بین المللی زدودن خشونت علیه زنان

Date:

11/25/2017


روز بین المللی زدودن خشونت علیه زنان

صیانت و ترویج حقوق زنان و مبارزه علیه هر گونه تبعیض و خشونت جنسی از مضامین اصلی عملکرد ایتالیا در صحنه بین المللی است. به مناسبت روز بین المللی زدودن خشونت علیه زنان، وزارت امور خارجه ایتالیا بار دیگر تعهد و تلاش خویش را در این عرصه اعلام می نماید.
عملکرد ایتالیا بر مبنای این اعتقاد استوار است که ترویج توانمندسازی زنان و دختران و مبارزه علیه خشونت جنسی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند. خشونت جنسی، با ممانعت از قابلیت زنان در زمینه احقاق حقوق خویش، به مثابه سدی جدی در تحقق خواستها و توانمندی ایشان است. در این راستا، ترویج توانمند سازی زنان، که بر اساس احراز حقانیت زنان و مشارکت آنها به مثابه افراد دارای حقوق سیاسی، مالی و اجتماعی شکل گرفته است، به مبارزه علیه پدیده های خشونت کمک شایانی می نماید.
ایتالیا در این مضامین ، چه در سطح دیپلماتیک – گفتمان و چه در سطح همکاری جهت توسعه، فعالانه مشارکت دارد. در زمینه فعالیت های بین المللی برای از بین بردن هر گونه قطع عضو و تخریب در آلت تناسلی زنان (MGF) و ازدواج های زودرس و تحت زور و فشار، در خط مقدم حضور داشته و بخصوص فعالانه در ترویج و گفتگو پیرامون قطعنامه های مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل و پشتیبانی مالی از برنامه های همکاری در زمینه توسعه برای پایان دادن به این اینگونه رسوم شرکت دارد. ایتالیا همچنین از برنامه های بین المللی جهت پیشگیری از تجاوز جنسی در شرایط جنگ و بحران، که در میان آنها می توان از “call to Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies” نام برد، شرکت دارد. کشور ما، مدتهای مدیدی است که جهت ترویج سیاست عدم تحمل هر گونه سوئ استفاده و استثمار جنسی از جانب نظامیان و افراد عادی که در ماموریت های صلح سازمان ملل شرکت دارند فعال است و در سپتامبر گذشته به “ Circle of Leadership” که از طرف دبیر کل سازمان ملل گوترس برای مبارزه با این پدیده ها مطرح گشته است، پیوسته و یک Voluntary Compact را امضا نموده است و تعهد سیاسی خویش را برای به اجرا گذاشتن تمامی امکانات برای جلوگیری و مبارزه با این پدیده ها ابراز نموده است. همچنین از صندوق اعتباری سازمان ملل جهت حمایت از قربانبان استثمار و سوئ استفاده جنسی از جانب کارکنان سازمان ملل پشتیبانی مالی بعمل آورده است.
حمایت از زنان و کودکان مناطق جنگی و ترویج نقش زنان در روندهای گفتگو و ممانعت از جنگ در سر لوحه ماموریت ایتالیا بعنوان عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2017 قرار دارد. بصورت مشخص در قطعنامه ها و اسناد شورا، در تمامی ماموریت های حفظ صلح، دستورالعمل های قاطعی به منظور پیشبرد تقویم زنان، صلح و امنیت، حمایت از افراد عادی در شرایط جنگی و پیشگیری و مبارزه علیه سوئ استفاده و تجاوز به زنان از جانب نظامیان و کارمندان سازمان ملل، ارائه نموده ایم. علاوه بر این در 26 اکتبر گذشته زنان میانجی در حوزه مدیترانه (Mediterranean Women Mediators Network, MWMN) را فعال نموده و این پروژه طولانی مدت در حمایت از زنان به مثابه "نقش آفرینان صلح" در منطقه مدیترانه، که حفظ صلح و ثبات در آن دارای نقش کلیدی برای همگان است را بکار گرفته ایم.
موضوع توانمند سازی زنان یکی از پایه های اساسی ریاست ایتالیا در جی 7 است و اجلاس تائورمینا در اولین نشست فرصتهای مساوی برای زن و مرد در جی 7 برنامه “Roadmap for a gender-responsive economic empowerment” را اتخاذ نمود.
تا جایی که به فعالیت همکاری در زمینه توسعه مربوط می شود، موضوع برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان یکی از محورهای تمامی پروژه های همکاری است و علاوه بر آن برنامه های مشخصی جهت زنان، دختران و کودکان، همسو با هدف توسعه پایدار شماره 5 تقویم 2030 سازمان ملل متحد وجود دارد و بار دیگر بر محوری بودن گفتگو های چند جانبه در باره توسعه تاکید شده است. ایتالیا با برنامه اتحادیه اروپا با همکاری سازمان ملل (EU-UN Gender Initiative) که شامل مبارزه با هر نوع خشونت علیه زنان است همکاری می نماید.


403