This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK
ambasciata_teheran

دیدار جناب آقای مائورو کونچاتوری، سفیر جمهوری ایتالیا در ایران، با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای سید عباس صالحی

Date:

11/14/2017


دیدار جناب آقای مائورو کونچاتوری، سفیر جمهوری ایتالیا در ایران، با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای سید عباس صالحی

جناب آقای مائورو کونچاتوری، سفیر ایتالیا در تهران طی دیدار خویش با جناب آقای دکتر سید عباس صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که در حضور جناب آقای علی مرادخانی، معاونت هنری و نیز جناب آقای محسن جوادی، معاونت فرهنگی شخص وزیر و نیز جناب آقای عباس خامه کار، معاونت سازمان فرهنگ و تبلیغات اسلامی، صورت پذیرفت، موارد متنابه همکاری های آتی دو کشور در عرصه فرهنگی را مورد بررسی قرار دادند.
جناب آقای مائورو کونچاتوری، ضمن مغتنم دانستن فرصت دست داده، مراتب حس هم دردی و نزدیکی دولت و مردم ایتالیا با خانواده قربانیان زمین لرزه شدیدی که شب پیش از این دیدار استان کرمانشاه را درنوردیده بود را حضور جناب آقای دکتر صالحی و دولت ایران، ابراز داشتند.

لینک

 

incontro


398