This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

معلومات مهم در مورد درخواست ویزا فامیلی از طرف شهروندان افغان

Date:

12/15/2019


معلومات مهم در مورد درخواست ویزا فامیلی از طرف شهروندان افغان

دفتر ویزا ی سفارت ایتالیا در کابل به دلایل امنیتی بسته می باشد. در جریان این تعلیق موقت فعالیت های سفارت، مطابق ماده 6.2 آیین نامه (EC) شماره. 810/2009 (قوانین اتحایه اروپا درمورد ویزا)، شهروندان افغانستان میتوانند در سفارتخانه ها و قونسلگری های" رسمی و قانونی" ایتالیا در کشورهای ثالث درخواست ویزا نمایند.

با توجه به درخواست ویزای پیوستن به فامیل ، دفاتر قونسلگری کشور ایتالیا اسنادی را که همراه با از درخواست های داده شده برای ویزا تحویل داده می شوند، مورد بررسی دقیق قرار می دهند. و هزینه آن، مطابق به ماده دوم فرمان شماره. 394 مورخ 31 اگست 1999 رئیس جمهور ایتالیا، به عهده درخواست کننده ویزا است. در مدت انتظار نتایج بررسی اسناد ارائه شده همراه درخواست ویزا ، مطابق به فرمان شماره. 171 مورخ 3 مارچ 1995، ماده 6 محاسبه زمان لازم برای رسیدگی به درخواست به حالت تعلیق در می آید.

هر خانواده باید فورم ضمیمه شده را همراه با سایر مدارک مورد نیاز دیگر (فورم درخواست ویزا، نکاح خط کتابچه ای به رنگ سبز، تذکره، کارت تولدی، کاپی اجازه اقامت اعضای خانواده ساکن ایتالیا و غیره) تکمیل کرده و ارائه دهد. هزینه بررسی اسناد 350 دلار آمریکایی برای هر خانواده / فامیل، صرف نظر از تعداد اعضا و اسناد ارسالی شان می باشد.

با احترام به اطلاع می رساند که از اول فبروری 2020، هزینه ی بررسی باید قبل از روز درخواست ویزا، به حساب بانکی زیر واریز شود:

شماره حساب بانکی: 0500102009778800

SWIFT Code: AFIBAFKA

نام بانک: بانک بین المللی افغانستان (AIB)

آدرس بانک: شهر نو، چهاراهی حاجی یعقوب، شهاب الدین وات، کابل، افغانستان

توجه داشته باشید که همه افراد ملزم به رعایت دقیق این دستورالعمل ها می باشند، زیرا از تاریخ 1 فبروری سال 2020 پرداخت های انجام شده به حساب فعلی، دیگر پذیرفته نخواهند بود.

این هزینه باید از طریق انتقال بانکی قبل از قرار ملاقات پرداخت گردد و رسید پرداخت پول باید در کنار سایر مدارک تسلیم شود. هزینه ویزا (116 یورو) به این مبلغ اضافه می شود که در بخش ویزا به صورت نقدی پرداخت می شود.


535