This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

وضعیت اضطراری Covid-19. پیام جناب آقای وزیر لوئیجی دی مائیو مورخ 7 اسفند ماه 1398.

Date:

02/26/2020


وضعیت اضطراری  Covid-19. پیام جناب آقای وزیر لوئیجی دی مائیو مورخ 7 اسفند ماه 1398.

در یک همچین مرحله حساسی، برای ایتالیا مهم است که بتواند روابط مستحکمی با دیگر کشورهای اروپایی و همچنین با جامعه جهانی حفظ کند. این موضوع بویژه برای حفظ شرکتهای ما و همچنین کسب و کارهای کوچک و متوسط که معرف ساختار تجاری کشور هستند، از اهمیت حیاتی برخودار می‌باشد.


در ساعات گذشته از بسیاری دولتها این تضمین را دریافت کردیم که بازداری یا محدودیتی در قبال ما اعمل نخواهد شد. بواسطه ماموریتهای ویژه در دیگر کشورها و کمپین اطلاع رسانی درست، در تلاش هستیم تا یک سری از استانها و شهرستانهای ایتالیا که هیچ ارتباطی با این موضوع ندارند را از لیست مقاصد ایتالیایی که سفر به آنها توصیه نمی‌شود، خارج نماییم.
موضوع به همینجا ختم نمی‌شود. دیروز در جلسه هیات دولت، یک طرح ویژه با هدف اطلاع رسانی درست به کلیه دولتهای خارجی در خصوص روند واقعی مسایل در ایتالیا ارایه کردم. این نیز یکی از وظایف وزیر امور خارجه می‌باشد. تمامی هموطنان خود در خارج از کشور را در وضعیت ایمنی قرار دادیم. اکنون باید به فکر این باشیم تا جلوی گسترش اخبار غیر دقیق یا حتی نادرست که این روزها در حال انتشار هستند را بگیریم. هرچقدر اخبار جعلی بیشتری منتشر گردند، به همان نسبت میزان خساراتی که کشورمان در سطوح مختلف از جمله سطح اقتصادی متحمل می‌شود، بیشتر خواهد بود.
نمی توانیم اجازه بدهیم که چنین اتفاقی رخ دهد. به همین دلیل دستور دادم تا مستقیما و بموقع به تمامی سفرای کشورهای مختلف مقیم ایتالیا اطلاع رسانی صورت گیرد.
در راستای پیشبرد این روند شفاف سازی در قبال دیگر کشورها، همانگونه که در روزهای گذشته اشاره کرده بودم، اولین گزارش حاوی کلیه اطلاعات دقیق در خصوص ویروس کرونا به سفارتخانه های ما در سراسر دنیا ارسال شد: آمار و ارقام، مراکز آلودگی و مناطق جغرافیایی تحت تاثیر. این گزارشات هر روز به روز رسانی خواهند شد.
وظیفه داریم، ضمن ادامه خدمات رسانی بیست و چهار ساعته به شهروندانمان و همچنین حمایت از اقتصاد کشور، با جدیت تمام عمل کنیم.

دستور تشکیل جلسه ای را برای روز سه شنبه جهت بررسی وضعیت صادرات ایتالیا و وضعیت محصولات ساخت ایتالیا داده ام. 300 میلیون یورو آماده تخصیص به شرکتهای ایتالیایی از طریق آژانس بازرگانی خارجی هستند و در مورد اینکه چگونه در این شرایط به بهترین شکل عمل نماییم، به گفتگو خواهیم نشست.
350 میلیون دیگر برای صندوق صادرت Sace-Simest اختصاص داده خواهند شد.

در نهایت فردا اجلاس ایتالیا- فرانسه در ناپل با حضور رییس جمهور ماکرون برگزار خواهد شد و این موضوع نشان‌دهنده اعتمادی است که سایر کشورها، برای ادامه کلیه فعالیتهای پیش بینی شده، نسبت به ایتالیا دارند.


546