This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

“STUDY IN ITALY” : فراخوان تخصیص بورس تحصیلی برای سال تحصیلی 2021/2020. تاریخ انقضا 2 اکتبر 2020 ساعت 14:00 ( به وقت ایتالیا )

Date:

09/29/2020


“STUDY IN ITALY” : فراخوان تخصیص بورس تحصیلی برای سال تحصیلی 2021/2020. تاریخ انقضا 2 اکتبر 2020 ساعت 14:00 ( به وقت ایتالیا )

بورس های تحصیلی برنامه “STUDY IN ITALY” جهت پیشبرد برنامه های تحصیلی، آموزش و/ یا تحقیقات در موسسه های دولتی ایتالیایی یا موسسات رسمی حاضر در حوزه ایتالیا ارائه می گردند.

برای سال تحصیلی 2021/2020، فراخوان “STUDY IN ITALY” تنها شامل تمدید بورس هایی می شود که در حال حاضر در جریان هستند، تا برای دانشجویانی که در سال 2020/2019 بورس به آنها تعلق گرفته است امکان تکمیل تحصیلات خویش را فراهم آورد.

برای ایران تمدید دو بورس تحصیلی هر کدام به مدت 9 ماه پیش بینی شده است و به هر بورس تحصیلی ماهانه 900 یورو تعلق می گیرد.

تخصیص بورس فقط به رشته های زیر امکان پذیر است:

- کارشناسی ارشد

- رشته های AFAM ( رشته های هنری )

- دکترای تحقیقی

- کامل نمودن رشته های کارشناسی فعلی ( که دوره آنها پیشاپیش آغاز گردیده است )

ضوابط درخواست

خاطر نشان می گردد که جهت درخواست تمدید بورس حداقل تعداد واحد های آموزشی در نظر گرفته شده اند ( 15 واحد)- 15 CFU )) که در سال تحصیلی 2020/2019 بدست آمده اند. یا در مورد دوره های دکترا ارزیابی مثبت فعالیت انجام شده که توسط نامه از جانب استاد راهنما مورد تایید واقع گردد.

فراخوان و قواعد مربوطه برای ارائه درخواست و آموزش های مربوط به چگونگی مراحل بررسی و انتخاب درخواست ها به دو زبان ایتالیایی و انگلیسی در درگاه بورس های تحصیلی “STUDY IN ITALY” به آدرس (https://studyinitaly.esteri.it) ، موجود بوده و در آن تمامی اطلاعات مفید برای درخواست کنندگان بورس، نحوه پرداخت سه ماهه بورس و پوشش بیمه ای ذکر گردیده اند.

انقضا

درخواست کنندگان فقط از طریق سایت و ورود به درگاه (https://studyinitaly.esteri.it)تا ساعت 14:00 (به وقت ایتالیا) روز دوم اکتبر 2020 می توانند درخواست های خود را ارائه نمایند.

در خواست های دریافتی پس از تاریخ انقضا ( بجز موارد خاص و توجیه پذیر که هر کدام جداگانه بررسی خواهند شد) غیر قابل دریافت ارزیابی خواهند گردید. انتخاب متقاضیان از جانب مراکز باید تا تاریخ 9 اکتبر 2020 پایان پذیرند. اعتبارسنجی متقاضیان برنده از جانب دفتر ذیصلاح وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی تا تاریخ 23 اکتبر صورت خواهد گرفت.

طول مدت بورس تحصیلی

بورس های تحصیلی موضوع این فراخوان از اول نوامبر 2020 الی 31 ژوئیه 2021 قابل استفاده اند. در صورت نیاز به دوره اعتبار متفاوت لازم است درخواست همراه با ذکر دلایل به دفتر فرهنگی (culturale.teheran@esteri.it) تا تاریخ 12 اکتبر 2020 و تنها تا این تاریخ جهت کسب مجوز ارسال گردد. درخواست ملزم به کسب موافقت است.

جایگزینی

در فراخوان حاضر هیچ مورد ذخیره و جایگزینی در نظر گرفته نشده است. در صورتی که متقاضی تمدید بورس تحصیلی واجد شرایط لازم نباشد، بورس تحصیلی به ایشان تعلق نخواهد گرفت.


574