This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

پروسه ثبت نام دانشگاهی برای سال تحصیلی 2020/2021. تمدید مهلت برای صدور روادید تحصیلی.

Date:

11/08/2020


پروسه ثبت نام دانشگاهی برای سال تحصیلی 2020/2021. تمدید مهلت برای صدور روادید تحصیلی.

به دلیل ادامه وضعیت اضطراری بهداشتی مربوط به شیوع ویروس کرونا، وزارت آموزش، دانشگاه و تحقیقات جمهوری ایتالیا مهلت صدور روادید دانشجويي از سوی نمایندگی های سیاسی و کنسولی ایتالیا برای دانشجویان خارجی جهت سال تحصیلی 2020/2021 را تمدید کرد.
از این روی این سفارت درخواست روادید تحصیلی دانشجویان ایرانی را تا تاریخ 10 ژانویه 2021 پذیرا خواهد بود. آخرین تاریخ صدور روادید از سوی سفارت تنها 31 ژانویه 2021 خواهد بود. نحوه تعیین وقت جهت ارایه درخواست صدور روادید به روال گذشته خواهد بود. برای اطلاع از پروسه تعیین وقت به سایت سفارت مراجعه نموده و بخش مربوط به تحصیل در ایتالیا (Studiare in Italia) را با دقت مطالعه فرمایید.


580