This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

مزایا جهت دانشجویان دانشگاه های بلونیا، پارما، مُدنا و رجّو امیلیا و فِررّارا، بعلاوه موسسه های گوناگون پرورش هنری و موسیقیایی در سطوح عالی

Date:

05/05/2021


مزایا جهت دانشجویان دانشگاه های بلونیا، پارما، مُدنا و رجّو امیلیا و فِررّارا، بعلاوه موسسه های گوناگون پرورش هنری و موسیقیایی در سطوح عالی

ER.GO. موسسه استانی برای حق تحصیلات عالی استان امیلیا رومانیا، مزایایی به دانشجویان دانشگاه های بلونیا، پارما، مُدنا و رجّو امیلیا و فِررّارا، بعلاوه موسسه های گوناگون پرورش هنری و موسیقیایی در سطوح عالی اختصاص می دهد. مهمترین این مزایایِ آزمونی، بورس های تحصیلی و مزایای وابسته ( معافیت شهریه، کمک هزینه جهت سفرهای خارج از کشور، و غیره) و خدمات مسکن هستند. این مزایا شامل دانشجویان خارجی که درخواست آنان مانند دانشجویان ایتالیایی سطح درآمد و ممتاز بودن در تحصیل دارند را شامل می گردد. با در نظر گرفتن این که بررسی میزان درآمد ، بر اساس لایحه ریاست جمهوری شماره 1999/394 ، بر اساس مدارک ارائه شده مبنی بر درآمد خانواده دانشجو صورت می گیرد. مدارک باید به زبان ایتالیایی ترجمه گردیده و از طرف مقامات دیپلماتیک ایتالیایی حاضر در منطقه به تایید رسیده باشد.

فراخوان آزمون برای سال تحصیلی 2022/2021 در ابتدای ماه ژوئیه آغاز گردیده و مدارک باید تا اولین هفته آگوست 2021 از طرف دانشجویان مشغول به تحصیل ( و دانشجویان سال دوم به بعد) ارائه شوند و متقاضیان ثبت نام در سال اول باید مدارک خود را در روزهای ابتدایی سپتامبر 2021 ارئه نمایند.

برای مشاهده مدارک لازم به لیست زیر مراجعه شود.

 


614