This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

از سرگیری پروژه همکاری ایتالیا و ایران در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

Date:

06/09/2021


از سرگیری پروژه همکاری  ایتالیا و ایران در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

پروژه ایتالیایی-ایرانی در زمینه گردشگری فرهنگی، که در سال 2019 از جانب سفارت ایتالیا در ایران و دفتر آژانس توسعه تجارت ایتالیا و با همکاری آژانش تعاونی­های ایتالیایی و وزارت فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی آغاز شد و متعاقباً به دلیل شیوع بیماری همه گیر Covid-19 متوقف شده بود، دیروز با میزگردی نزد اقامتگاه سفیر ایتالیای در ایران، جوزپّه پرّونه، وارد مرحله­ی اجرایی خود شد.

سفیر پرّونه، در سخنرانی آغازین خود، بر توانایی بالقوه همکاری در زمینه توسعه گردشگری بین ایتالیا و ایران تأکید کرد، که با مهار روزافزون همه­گیری کرونا در هر دو کشور می توان، مخصوصا به لطف همکاری­های موجود در باستان­شناسی و توسعه­­ی روستایی، به طور کامل از آن استفاده کرد. وی گفت: "هدف ما توسعه بیشتر هم افزایی های قوی موجود بین گردشگری و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به استفاده از فن آوری های پیشرفته در حفظ و ارتقا میراث فرهنگی دو كشور است".

در این میزگرد اعضای آژانش تعاونی­های ایتالیایی گردشگری و میراث فرهنگی، انجمن ایتالیایی گردشگری مسئولانه و تعاونی فرهنگ مردمی؛ و همچنین اعضایی از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مرکز مطالعات باستان شناسی و اتاق تعاونی ایران، سخنرانی کردند.

محوریت مباحث مطرح شده، قسمتی به صورت مجازی و باقی با حضور در باغ اقامتگاه سفیر، گردشگری مسئولانه و امیدوار کننده ترین زمینه های توسعه آن، مانند گردشگری تاریخی-فرهنگی و بهداشتی، استفاده از رسانه های اجتماعی و فن آوری های جدید اطلاعات و ارتباطات برای حفظ و ارتقا میراث فرهنگی، آموزش منابع انسانی و توسعه استراتژی های جدید بازاریابی گردشگری است.

مراحل بعدی پیش بینی شده در این پروژه شامل مأموریت ایرانی در ایتالیا برای بازدید از برخی از مکانهای گردشگری برجسته ایتالیا و شناخت بهترین روشهای ایتالیایی در این حیطه است. این مرحله با اجرای یک طرح آزمایشی در ایران، در به اصطلاح "مثلث طلایی خوزستان" دنبال می شود ، که در قلمرو خود سایتهای ایرانی ثبت شده در یونسکو شوش ، شوشتر و چغازنبیل را شامل می شود.


620