This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

منظر معماری ایرانی دهه ۱۹۵۰ در قسمت یکی به آخر مجموعه "نگاه Domus به ایران"

Date:

09/16/2021


منظر معماری ایرانی دهه ۱۹۵۰ در قسمت یکی به آخر مجموعه

قسمت نهم و یکی به آخر مجموعه "نگاه Domus به ایران" که توسط سفارت ایتالیا در ایران و دفتر سازمان تجارت خارجی ایتالیا در تهران، ICE، در همکاری با مجله تاریخی میلانی Domus تهیه شده است، دیروز در اقامتگاه سفیر جوزپه پرونه به نمایش گذاشته شد.

این قسمت نگاهی دوباره و عمیقتر به یک مقاله چاپ شده در مجله Domus در سال ۱۹۵۸ با عنوان "منظر ایرانی" دارد که به توسعه معماری مدرن در پایتخت ایران از طریق برخی ساختمان های بارز طراحی شده توسط معمار هوشنگ سیحون، از جمله کارخانه کانادا درای، شیرخوارگاه آمنه و سه ویلای مسکونی در شمال شهر اختصاص یافته بود.

بدین ترتیب دوره ای روایت می گردد که در آن توسعه معماری تهران بطور کامل همگام با جریان های آوانگارد معماری جهانی پیش می رود و از استادان بزرگی چون لوکوربوزیه، میس فن در روهه و جو پونتی الهام می گیرد. جو پونتی در همان سال ها ساخت ویلای نمازی، جواهر معماری مدرن در تهران را به پایان برد که موضوع قسمت آخر سری "نگاه Domus به ایران" است که در ماه اکتبر به نمایش در خواهد امد.

سفیر پرونه در سخنرانی افتتاحیه خود بر این موضوع تاکید نمودند که قصد این مجموعه همانا جان بخشیدن دوباره به داستان های دارای جذابیت و اهمیت اجتماعی فرهنگی بسیار، همانند همین مقاله به شدت زیبا که در سال ۱۹۵۸ در Domus چاپ گردید، و ارایه آنها به خوانندگان معاصر است.

به این مناسبت همچنین طراحی هایی از پایتخت ایران در دهه ۱۹۵۰ اثر هنرمند ایرانی، خسرو خورشیدی، در باغ اقامتگاه سفارت به نمایش درآمدند.

مستند "منظر ایرانی" نیز، همچون قسمت های قبلی این مجموعه، در کانال های اجتماعی سفارت ایتالیا در تهران قابل مشاهده می باشد.


631