This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

بورس های تحصیلی Study in Italy جهت دانشجویان خارجی در سال تحصیلی 2023/2022- انقضا 09 ژوئن 2022(برابر با 19 خرداد ماه 1401)

Date:

06/09/2022


بورس های تحصیلی Study in Italy جهت دانشجویان خارجی در سال تحصیلی 2023/2022- انقضا 09 ژوئن 2022(برابر با 19 خرداد ماه 1401)

بورس های تحصیلی برنامه “Study in Italy” جهت دوره های تحصیلی، رشد حرفه ای و/ یا تحقیقات نزد نهادهای آموزشی دولتی ایتالیایی یا نهاد های قانونی موجود در کشور ایتالیا در اختیار دانشجویان خارجی قرار می گیرند.

برای سال تحصیلی 2023/2022، فراخوان “Study in Italy” شامل نود 99 کمک هزینه ماهانه بالغ بر 900 یورو(نهصد یورو) در ماه، برای متقاضیان ایرانی است که تجدید بورس های تحصیلی و تخصیص بورس های تحصیلی جدید 9، 6 یا 3 ماهه را در بر می گیرد.

بورس های تحصیلی به مقاطع زیر تعلق می گیرند:

- دوره های کارشناسی ارشد (دوره های 5 ساله)

- دوره های AFAM

- دکترای تحقیقاتی

- پروژه های مطالعاتی مشترک

- دوره های پیشرفته زبان ایتالیایی

شرایط درخواست

فراخوان و دستور عمل ارائه تقاضا و اطلاعات در باره گزینش تقاضا ها به زبان های ایتالیایی و انگلیسی بر روی درگاه مربوط به بورس های تحصیلی، Study in Italy(https://studyinitaly.esteri.it) منتشر می گردد. در پلاتفرم مزبور همچنین به زبان های ایتالیایی و انگلیسی، تمامی اطلاعات لازمه، برای دانشجویان برنده بورس تحصیلی، مبنی بر چگونگی اقامت در ایتالیا، همراه با اطلاعات ثبت نام در دانشگاه مورد نظر، چگونگی پرداخت سه ماهه بورس تحصیلی و بیمه سلامتی وجود دارند.

انقضا

تقاضاها باید بصورت اینترنتی با ورود به درگاه Study in Italy (https://studyinitaly.esteri.it) تا ساعت 14:00 (به وقت ایتالیا) تاریخ 09 ژوئن 2022(19 خرداد ماه 1401) ارسال گردند.

تقاضاهای ارسالی پس از تاریخ انقضای فوق به مثابه عدم دریافت تقاضا محسوب می گردند.

مدت زمان بورس تحصیلی

بورس های تحصیلی موضوع فراخوان حاضر از تاریخ 01 نوامبر 2022 الی 31 اکتبر 2023 قابل استفاده اند.

برای اطلاعات بیشتر به فراخوان پیوست مراجعه گردد.


675