This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

فراخوان جایزه "Science, She Says"

Date:

09/29/2022


فراخوان جایزه

همزمان با دور بعدی کنفرانس محققین علمی 2022 در دانشگاه پادووا

مراسم اهدای جایزه به پژوهشگران زن جوان خارجی که در بستر کشوری که در آن فعالیت می کنند کاملا برجسته و شناخته شده اند، انجام خواهد شد.

نامزدها می توانند اعلام نامزدی خود را تا یکشنبه 30 اکتبر 2022 ( 8 آبان 1401 ) به آدرس ایمیل cult.teheran@esteri.it ارسال نمایند.

.فراخوان و نیز اطلاعاتی درباره نحوه ارائه درخواست شرکت در مراسم فوق در ادامه آمده است.


688