This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK
ambasciata_teheran

INVEST YOUR TALENT IN ITALY برای سال تحصیلی 2018/2019

Date:

01/07/2018


INVEST YOUR TALENT IN ITALY برای سال تحصیلی 2018/2019

iyt banner all. 1

 

INVEST YOUR TALENT IN ITALY
برای سال تحصیلی 2018/2019

 

Invest Your Talent in Italy برنامه ای است که به همت وزارت امور خارجه و همکاریهای بین المللی ایتالیا با همکاری ICE (آژانس بین المللی سازی و توسعه شرکتهای ایتالیایی در خارج از کشور)، Uni-Italia، و همچنین با حمایت Unioncamere (اتاقهای بازرگانی ایتالیا) و Confindustria (انجمن صنایع ایتالیا) برگزار می گردد.


Invest Your Talent in Italy درکنار ارائه آموزشهای علمی نزد دانشگاههای معتبر ایتالیا، یک دوره تخصص حرفه ای "بصورت عملی" (on-the-job training) را نیز که شامل یک دوره کارورزی در یک شرکت ایتالیایی می باشد، برگزار می نماید. ارائه بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان ممتاز، تخفیف/معافیت از پرداخت شهریه دانشگاهی، کمک رسانی و تخصیص اساتید راهنما برای دانشجویان از دیگر نقاط قوت این برنامه می باشد.


دوره های آموزشی IYT- بیش از ١۳۰ دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد کوتاه مدت (Master) به زبان انگلیسی.


رشته های آموزشی: مهندسی/فناوریهای پیشرفته- طراحی/معماری-اقتصاد/مدیریت.


دانشگاههای عضو برنامه:
Politecnico di Milano – Politecnico di Torino – Università degli Studi di Milano ‘Bicocca’ – Università degli Studi di Macerata – Università di Roma ‘Sapienza’ – Università di Roma ‘Tor Vergata’ – Luiss Guido Carli – Università degli Studi di Pavia – Università degli Studi di Brescia – Università degli Studi di Udine – Università degli Studi di Padova – Università degli Studi di Modena e Reggio – Università degli Studi di Ferrara – Università degli Studi di Verona – Università degli Studi di Genova – IULM – Link Campus University – Università del Salento – Università della Calabria – Università degli Studi di Firenze – Università degli Studi di Trento – Università Ca’ Foscari di Venezia – Università di Camerino – Università degli studi di Pisa.


شرایط لازم برای پذیرش: شرط کلی برای تمام رشته ها، داشتن مدرک کارشناسی (سه یا چهارساله) و تسلط کامل به زبان انگلیسی می باشد. هر رشته نیز بطور جداگانه، شرایط ویژه ای برای پذیرش دارد.
جهت اخذ اطلاعات بیشتر می توانید به سایتهای ذیل مراجعه نمایید:


Per maggiori informazioni:
www.postgradinitaly.esteri.it
http://investyourtalentapplication.esteri.it


Italy is waiting for you!


408