This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

اطلاعیه حفاظت از اطلاعات شخصی اشخاص فیزیکی (آیین نامه 2016/679 اتحادیه اروپا ماده ۱۳)

 

اطلاعیه حفاظت از اطلاعات شخصی اشخاص فیزیکی (آیین نامه 2016/679 اتحادیه اروپا ماده ۱۳)

استفاده از اطلاعات شخصی مراجعین سفارت ایتالیا در تهران بر اساس اصول صحیح و شفاف محافظت از حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص فیزیکی صورت می پذیرد.

این اطلاعات از طریق سفارت ایتالیا در تهران (segreteria.teheran@esteri.it) تحت محفاظت وزارت امور خارجه و همکای‌های بین‌الملل ایتالیا قرار می‌گیرند.

افرادی که در زمینه محافظت از اطلاعات شخصی سوال یا شکایتی دارند می‌توانند با مسوول محافظت از اطلاعات شخصی وزارت امور خارجه و همکای‌های بین‌الملل ایتالیا (RPD) از طریق آدرس پستی Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, Italia، شماره تلفن ۰۰۳۹۰۶۳۹۶۱۱ و یا آدرس پست الکترونیک rpd@esteri.it و rpd@cert.esteri.it تماس حاصل نمایند.

اطلاعات شخصی (مشخصات هویتی، حرفه‌ای و اطلاعات تماس) که توسط مراجعین در اختیار سفارت می‌گذارند، صرفا برای مقاصد سازمانی ذیل مورد استفاده قرار می‌گیرند: تحکیم و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه مابین ایتالیا و جمهوری اسلامی ایران؛ تقویت و حفاظت از منافع فعالان اقتصادی ایتالیایی؛ ترویج و تقویت زبان و فرهنگ ایتالیایی در ایران؛ مدیریت اداری و مالی منابع منقول و غیرمنقول سفارت ایتالیا در تهران (۱).

استفاده از اطلاعات شخصی مذکور بطور مختلط (دستی و اتوماتیک) توسط پرسنل سفارت که تخصصا در این زمینه آموزش دیده و مسوول می‌باشند صورت می‌پذیرد.

اطلاعات شخصی، مگر با اجازه خود فرد ذینفع، در اختیار طرف سوم قرار نمی‌گیرند. تنها استثنا در این زمینه موارد احتمالی می‌باشند که توسط موازین قانونی تعیین گشته اند.

شخص صاحب اطلاعات می‌تواند درخواست دسترسی به اطلاعات خود و یا تغییر آنها را نماید. وی همچنین می‌تواند درخواست حذف اطلاعات خود یا محدود شدن دسترسی به آنها را نماید. برای این منظور، وی میبایست درخواست مشخص خود را به سفارت ایتالیا در تهران و رونوشت آن را به RPD ارایه نماید.

چنانچه شخص صاحب اطلاعات معتقد به سواستفاده از اطلاعات خود باشد، می‌تواند شکایت خود را به مسوول محافظت از اطلاعات شخصی وزارت امور خارجه و همکای‌های بین‌الملل ایتالیا (RPD) ارایه نماید و چنانچه پاسخ RPD را متقاعدکننده نیافت می‌تواند به سازمان ایتالیایی ضمانت محافظت از اطلاعات شخصی به آدرس پستی Piazza Venezia 11, 00187 ROMA، شماره تلفن ۰۰۳۹۰۶۶۹۶۷۷۱ و آدرس پست الکترونیک garante@gpdp.it و protocollo@pec.gpdp.it مراجعه نماید.

----------------------------------------------------------------------------------------------

۱. درباره صدور ویزا، پرونده‌های مرتبط با شهروندی و سایر خدمات کنسولی به اطلاعات موجود در لینک‌های زیر مراجعه شود:


507