This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Codice fiscale

 

Codice fiscale

کد مالیاتی

در دفاتر کنسولی ایتالیا در خارج از این کشور درخواست کد مالیاتی ایتالیایی برای افراد حقیقی امکانپذیر می‌باشد. کد مالیاتی برای انجام عملیات مالی و مالیاتی در ایتالیا ضروری بوده و برای شهروندان ایتالیایی یا خارجی، به شرطی که ساکن کشور میزبان کنسولگری مربوطه باشند صادر می‌گردند.

دفاتر کنسولی اما امکان صدور کد مالیاتی برای اشخاص حقوقی را ندارند.

یادآور می‌شود که سازمان Agenzia delle Entrate تنها ارگان مجاز به صدور و اعتباردهی کد مالیاتی می‌باشد. در نتیجه اعطای این کد توسط دفاتر کنسولی تنها راهکاری برای افراد ساکن خارج ایتالیا می‌باشد. بنابراین شرط لازم برای صدور کد مالیاتی توسط دفاتر کنسولی، داشتن آدرس اقامت در خارج از ایتالیا می‌باشد.

صدور کد مالیاتی آنی بوده و به واسطه یک سامانه تله ماتیک با استفاده از سرویس Fisconline در زیرمجموعه Agenzia delle Entrate انجام پذیر است.

کارت کد مالیاتی، در صورت درخواست، در مرحله بعدی توسط Agenzia delle Entrate برای دفاتر کنسولی ارسال خواهد شد و این دفاتر اقدام به تحویل آن به گیرنده خواهد کرد. در هر صورت به اطلاع می‌رساند که در اکثریت موارد دسترسی به کارت پلاستیکی کد مالیاتی امری ضروری نمی‌باشد.

در نتیجه شماره کد مالیاتی به صورت فوری در اختیار فرد متقاضی قرار می‌گیرد در حالیکه مدت زمان دریافت احتمالی کارت کد مالیاتی از پیش قابل تخمین نیست.

برای کسب هرگونه اطلاعات تکمیلی مرتبط با مسایل مالیاتی متقاضیان می‌توانند به سایت رسمی Agenzia delle Entrate به آدرس http://www.agenziaentrate.gov.it مراجعه نمایند.

نحوه درخواست صدور شماره کد مالیاتی:

· از طریق پست الکترونیک (روش مورد توصیه)، با ارسال یک ایمیل به آدرس consolato.teheran@esteri.it حاوی اسکن فرم پیوست شده که بطور کامل پر و امضا شده باشد، به همراه اسکن مدرک شناسایی در کوچکترین ظرفیت ممکن؛

· مراجعه حضوری شخص متقاضی با مدارک فوق به کنسولگری ایتالیا واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا سابق)، کوچه فرزان شرقی، پلاک 15 طی روزهای دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 11.


352