این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies
ریاست ایتالیا بر G7 2024

موضوعات برجسته شده

اخبار و بیانیه های مطبوعاتی

11 ژوئن 2024

AVVISO ASSUNZIONE 2 IMPIEGATI/E A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

È indetta una procedura di selezione per l’assunzione, presso l’Ambasciata d’Italia a Teheran, di n. 2 impiegati/e a contratto a tempo indeterminato da...

ادامه مطلب

پورتال های فرنسینا

ما را در #اجتماعی ما دنبال کنید

HP Banner