این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

تحصیل در ایتالیا

سفارت ایتالیا در تهران در همکاری با  MAECI(وزارت امور خارجه و همکاری های بین المللی ایتالیا) به طور سیستماتیک فرصت های تحصیلی در ایتالیا را برای دانشجویان شایسته ایرانی ترویج می کند. چندین فرصت برای حمایت از دانشجویان ایرانی که قصد رفتن به ایتالیا را دارند، ایجاد شده است:

– بورسیه های ارائه شده توسط MAECI در برنامه های Invest Your Talent In Italy و Study In Italy؛

– بورسیه های ارائه شده توسط دانشگاه های دولتی و خصوصی ایتالیا؛

– بورسیه های ارائه شده توسط نهادهای محلی در استان ها (بورسیه های استانی) و شهرداری ها

در بهار هر سال، فراخوان‌های دو برنامه ی Invest Your Talent In Italy و Study In Italy در وب‌سایت سفارت آگهی می‌شوند و لینک‌های مرتبط به‌طور فراگیر توسط دفتر فرهنگی سفارت منتشر می‌شوند.

این سفارت همچنین اطلاعیه‌هایی که دانشگاه‌های ایتالیا به دفتر فرهنگی ارسال می‌کنند را در وب‌سایت خود منتشر میکند و نه تنها اعلان‌ها، بلکه فرم‌های لازم برای شرکت در گزینش بورسیه ها را نیز در دسترس قرار می‌دهد.

اطلاعات مربوط به بورسیه‌های استانی در ایران در سایت ها و کانال‌های اجتماعی و به‌ویژه تلگرام منتشر می‌شوند و اطلاع رسانی سفارت دراین زمینه محدود به ارائه ی توضیحات فنی درصورت تقاضای علاقمندان میباشد.