این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

نحوه جدید ارائه درخواست ویزای ملی( ویزای نوع D)

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند که از تاریخ 24 آگوست 2020 به بعد، تمامی درخواست های ویزای نوع D ( ویزای ملی، ویزای بلند مدت) می بایست به شرکت کاکس اند کینگس گلوبال سرویس ارئه گردند.

در ادامه به انواع اصلی ویزای نوع D اشاره می گردد : ورود مجدد ، الحاق خانوادگی، تحصیلی ، فرصتمطالعاتی، خوداشتغالی، کار در صورت استخدام ، درمان .