این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

افزایش ظرفیت وقت جهت ارائه درخواست صدور روادید تحصیلی

به اطلاع متقاضیان ارجمند می رساند که در پی افزایش درخواست روادید تحصیلی، این سفارت با همکاری شرکت Cox & Kings Global Services Management (Singapore) Pte Limited – CKGS، که به عنوان کار گزار، مسئول تنظیم وقت جهت درخواست روادید می باشد، اقدام به افزایش ظرفیت وقتهای روزانه برای این نوع از روادید نموده است.

سفارت ایتالیا، ضمن مد نظر داشتن محدودیتهای فراوان عملکردی که به دلیل شیوع ویروس کرونا با آن مواجه است، همچنان تلاش می نماید تا با کیفیت ترین خدمات ممکن را در چارچوب مقررات جاری و رعایت هرچه بیشتر مسایل ایمنی، به دانشجویان ایرانی عرضه نماید.

پروسه صدور روادید تحصیلی همچنان تابع دستورالعملهای اضطراری فعلی و آتی دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا در زمینه پیشگیری و جلوگیری از گسترش ویروس کووید 19 می باشد.