این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

بیمه درمانی مسافرتی برای درخواست های ویزای شنگن

 به اطلاع مخاطبان محترم می رساند که در راستای ایجاد همسویی میان سفارت های حوزه شنگن دارای نمایندگی در ایران و  در پی انجام یک بررسی دقیق درباب بیمه های ارائه شده از سوی شرکت های اصلی بیمه موجود در کشور، و با عنایت به «ضوابط ناظر بر صدور روادید» (ماده 15) ، زین پس شرکت هایی که بیمه درمانی مسافرتی شان مورد قبول می باشد شرکت های زیر هستند:   

          بیمه ایران

          بیمه سامان

          بیمه پاسارگاد

          بیمه پارسیان

          بیمه کوثر

          بیمه کارآفرین

بنابراین از متقاضیان درخواست می شود که به هنگام ارائه درخواست روادید شنگن و فقط برای مواردی که در آن ارائه بیمه مسافرتی پیش بینی شده است، بیمه مسافرتی را ارائه دهند که قرارداد آن بایکی از شرکت های فوق الذکر منعقد شده باشد.

در راستای ایجاد فرصت برای مخاطبان سفارت جهت انطباق با ضابطه جدید ذکر شده در این اطلاعیه، به استحضار می رساند که تا تاریخ 30 آوریل سال جاری، سفارت ایتالیا همچنان بیمه های درمانی مسافرتی را که از سوی شرکت های بیمه متفاوت با موارد بالا صادر شده اند، خواهد پذیرفت.