این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

سیستم رزرو وقت ویزای توریستی: وقت های 15-1 ماه می باز شد

 

به کاربران محترم یادآور می شود که از تاریخ 3 آوریل امسال و برای رزرو وقت جهت اخذ روادید توریستی، علاوه بر کانال قبلی که توسط شرکت برون سپاری این سفارت CKGS اداره می شود و همچنان فعال است، کانال ایمیل نیز در اختیار متقاضیان قرار گرفته که مستقیما توسط این سفارت اداره می شود.

کلیه متقاضیان ویزا می توانند ایمیلی به آدرس TEHERAN.APPLICATIONS@ESTERI.IT ارسال نموده و نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و شماره پاسپورت خود را در آن قید نمایند. به درخواست های رسیده بر حسب زمان دریافت آنها رسیدگی خواهد شد. از زمان انتشار این اطلاعیه، وقت های موجود از طریق کانال ایمیل برای بازه زمانی 1 تا 15 ماه می باز می شوند. وقت های موجود از طریق این کانال برای بازه زمانی پس از 15 ماه می در پی انتشار یک اطلاعیه دیگر باز خواهند شد.

یادآور می شود که حجم بسیار بالای درخواست های ویزای توریستی از میزان وقت هایی که این سفارت می تواند در اختیار متقاضیان بگذارد فراتر است. از این رو از کسانی که به سبب نبود جا موفق به دریافت وقت نمی شوند دعوت می شود که در زمان انتشار اطلاعیه مربوط به باز شدن وقت های پس از 15 ماه می مجددا تلاش کنند. متذکر می شود که درخواست هایی که توسط اشخاص واسطه ارائه شوند پذیرفته نخواهند شد و نیز این که درخواست های وقت، علاوه بر خود شخص، فقط می توانند به هسته خانوادگی او ( همسر و فرزندان ) مربوط باشند