این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

سیستم رزرو وقت ویزای توریستی: وقت های 1-15 ماه ژوئن 2023 باز شد.

به کاربران محترم یادآور می شود که از تاریخ 3 جولای سال جاری، جهت گرفتن وقت ویزای توریستی، علاوه بر کانال  معمول رزرو وقت که توسط شرکت برون سپاری CKGS اداره می شود و همچنان فعال است، کانال جدید ایمیل نیز راه اندازی شده که مستقیما توسط این سفارت اداره می شود.

کلیه متقاضیان ویزا می توانند ایمیلی به آدرس TEHERAN.APPLICATIONS@ESTERI.IT ارسال نموده و نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و شماره پاسپورت خود را در آن قید نمایند. به درخواست های رسیده بر حسب زمان دریافت آنها رسیدگی خواهد شد. از زمان انتشار این اطلاعیه، وقت های موجود از طریق کانال ایمیل برای بازه زمانی 1 تا 15 ماه ژوئن باز می شوند. وقت های موجود از طریق این کانال برای بازه زمانی پس از 15 ماه ژوئن در پی انتشار اطلاعیه بعدی باز خواهند شد.

یادآور می شود که حجم بسیار بالای درخواست های ویزای توریستی از میزان وقت هایی که این سفارت می تواند در اختیار متقاضیان بگذارد فراتر است. از این رو از کسانی که به سبب نبود جا موفق به دریافت وقت نمی شوند دعوت می شود که در زمان انتشار اطلاعیه مربوط به باز شدن وقت های پس از 15 ژوئن، مجددا تلاش کنند. متذکر می شود که درخواست هایی که توسط اشخاص یا نهادهای واسطه ارائه شوند پذیرفته نخواهند شد و نیز این که درخواست های وقت، علاوه بر خود شخص، فقط می توانند به هسته خانوادگی او (همسر و فرزندان زیر سن قانونی) مربوط باشند