این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

بورسیه تحصیلی برای دوره تخصصی آموزش عالی MAKECAMPUS

circle_black2x
circle_black2x

آکادمی آموزش عالی مد و طراحی Makecampus تعداد 14 بورسیه تحصیلی را برای شرکت در دوره تخصصی آموزش عالی در زمینه مد و طراحی به دانشجویان 18 تا 25 ساله ارائه می دهد.
این بورسیه شامل 9 ماه آموزش و 6 ماه تجربه ی کار در شرکت های این حوزه می باشد.
از آنجا که موسسه ی ارائه دهنده ی این دوره توسط MUR (وزارت دانشگاه و تحقیقات ایتالیا) به رسمیت شناخته نمی شود، شرکت در این دوره منتج به دریافت مدرک تحصیلی با ارزش قانونی در ایتالیا نمیشود.
این بورسیه هزینه ی شرکت در دوره و اقامت را پوشش می دهد.
اطلاعیه ی مربوطه در وب سایت https://makecampus.it/ در دسترس است.
آخرین مهلت ارسال درخواست 31 آگوست 2023 می باشد.