این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

ویزای تحصیلی

به هدف افزایش دسترسی به سیستم رزرو وقت ویزای تحصیلی، به اطلاع شما می رساند که کانال های زیر راه اندازی شده است:

1) لینک موجود در وب سایت شرکت ویزامتریک برای درخواست وقت ملاقات برای ویزای تحصیلی

(https://it-ir-appointment.visametric.com/ir).

2) مرکز تماس ویزامتریک که از یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 08:30 تا 16:30 فعال است و می توانید با شماره 00982188700343 تماس بگیرید.

3) صندوق پست الکترونیک سفارت ایتالیا در تهران به آدرس teheran.applications@esteri.it فقط در صورت عدم امکان گرفتن وقت از طریق ویزامتریک. از متقاضیان تقاضا می شود که این اطلاعات را در متن ایمیل درج کنند: نام و نام خانوادگی، شماره پاسپورت، نام دانشگاه ایتالیا، دوره تحصیلی ای که در دانشگاه مذکور انتخاب شده، شماره ID Summary مربوط به Universitaly و تاریخ آغاز کلاس ها. اکیداً درخواست می شود که از ضمیمه کردن هرگونه فایل خودداری کنید.