این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

آگهی درخواست دریافت کمک هزینه مالی و جوایز ناظر بر گسترش شناخت نسبت به کتاب های ایتالیائی و تشویق ترجمه آثار ادبی و علمی، همچنین تولید، دوبله و زیرنویسی فیلم های مستند و فیلم های سینمائی و سریال های تلویزیونی در راستای ارائه گردیدن در رسانه های گروهی.

Traduzioni libri
 • سال 2024 –

 

 

تاریخ پایان یافتن اعتبار 24 آوریل 2024.

آگهی ناظر بر درخواست اختصاص جوایز و کمک هزینه های مالی در راستای گسترش شناخت نسبت به کتاب های ایتالیائی (اینجا را جهت دریافت این آگهی به زبان ایتالیائی و یا انگلیسی، کلیک فرمائید).

 

در رابطه با موارد ذیل می توان درخواست اختصاص کمک هزینه مالی نمود:

 

الف) گسترش شناخت نسبت به کتاب های ایتالیائی در خارج از کشور از ورای ترجمه و چاپ آثار ادبی و علمی ایتالیائی و نیز از ورای دیجیتالیزه کردن کتاب های ترجمه شده در بستر (کتاب های الکترونیکی و یا e-book)، آن نیز چنانچه زمان پیش بینی گردیده جهت به چاپ رسیدن این کتاب ها تا پیش از اول اوت 2024، باشد؛

ب) تولید، دوبله و یا زیرنویسی فیلم های مستند، فیلم های سینمائی و سریال های تلویزیونی که می بایستی در بستر رسانه های گروهی پخش گردند و تاریخ پیش بینی گردیده جهت تحقق این پروژه ها می باید تا پیش از اول اوت 2024، باشد؛

 

درخواست های مبتنی بر بهره جستن از کمک هزنیه های مالی می توانند از سوی ناشرین، مترجمین، موسسات تولید، پخش، دوبله و زیرنویسی فیلم ها، عوامل و یا آزانس های ادبی و موسسات فرهنگی مستقر در ایتالیا و یا در خارج از کشور، ارائه گردند. در هرصورت درخواست پیش اشاره رفته می باید دربرگیرنده نام و مشخصات دریافت کننده کمک هزینه مالی به همراه نام موسسه انتشاراتی و یا نام شرکت و یا موسسه فرهنگی باشد که اقدام به خرید حق تألیف اثر اصلی که به زبان خارجی انتشار یافته است، گردد.

 

در رابطه با تمامی دیگر اطلاعات ناظر بر نحوه تکمیل درخواستنامه می بایستی به آگهی تکثیر گردیده در این زمینه (که قابل دسترسی به زبان ایتالیائی و یا انگلیسی می باشد) مراجعه گردد. به ویژه لازم به یادآوری مواردی است که در ذیل بر آن ها تاکئید گردیده است:

 

 1. اکیدا تاکئید می دارد که تمامی بخش های درخواستنامه ها می بایستی مستقیماً از سوی درخواست کننده و در چارچوب نمونه پیوست گردیده به این آگهی تکمیل گردند (به زبان ایتالیائی و یا به زبان انگلیسی).
 2. درخواست های ناظر بر دریافت کمک هزینه مالی در قبال آثاری که در زمان ارائه این درخواست ها و یا آثاری که پیش بینی گردیده است تا پیش از تاریخ انقضای این آگهی یعنی اول اوت 2024، چاپ، پخش، ترجمه و یا دوبله گردیده باشند و یا آثاری که پیش بینی می گردد در فاصله زمانی دریافت درخواست های متقاضیان و در جریان بررسی و تصمیم گیری پیرامون اختصاص دادن کمک های هزینه های مالی، چاپ و تکثیر گردند، اختصاص نخواهند یافت.
 3. درخواست های ناظر بر دریافت کمک هزینه های مالی برابر با و یا بیش از هزینه پروژه، مورد پذیرش واقع نخواهند گردید.
 4. درخواست های ناظر بر دریافت کمک هزینه مالی و یا جوایز جهت آثاری که هم اینک موضوع بررسی دریافت کمک های هزینه های مالی از سوی دیگر موسسات ایتالیائی می باشند، مورد پذیرش واقع نخواهند گردید.

 

 

درخواست های پیش اشاره رفته می بایستی تا پیش از تاریخ 24 آوریل 2024، به صورت تکمیل گردیده دربرگیرنده تمامی مدارک فهرست گردیده در آگهی به نشانی پست الکترونیکی: cult.teheran@esteri.it  ارسال گردند. زمان اعلام گردیده غیر قابل تمدید بوده، از اینروی درخواست های دریافت گردیده پس از تاریـــــخ 24 آوریل 2024، و یا ارسالی به گونه ای متفاوت نسبت به چارچوب بندی تعئین گردیده در این آگهی و یا فاقد تمامی مدارک درخواستی که می بایست به درخواست ها پیوست گردیده باشند و یا اینکه در چارچوب بندی متفاوتی نسبت به نمونه پیوست گردیده به این آگهی و یا عدم تکمیل گردیدن به صورت کامل، مورد پذیرش واقع نخواهند گردید.

 

در راستای دریافت هرگونه توضیح تکمیلی ناظر بر درستی و چگونگی آماده سازی، چارچوب بندی درخواست ها و مدارکی که می باید به درخواست های پیش اشاره رفته پیوست گردند، می توان مستقیماً و تا پیش از به پایان رسیدن تاریـــخ 24 آوریل 2024، با دفتر فرهنگی این سفارت توسط پست الکترونیکی به نشانی، cult.teheran@esteri.it   مکاتبه نمود.

 

 

مدارکی که می باید از سوی درخواست کننده دریافت کمک هزینه مالی به درخواستنامه پیوست گردند (در متن آگهی فهرست بندی گردیده اند):

 

 1. فرم درخواست تکمیل گردیده به صورت کامل به زبان ایتالیائی و یا انگلیسی؛
 2. ارائه توضیحی مختصر (نهایتاً 3000 کلمه شامل فضاهای بین کلمات) دربرگیرنده: تعئین زمان پیش بینی گردیده جهت چاپ و یا تولید اثر مورد نظر و مجاری مورد بهره برداری در راستای گسترش بخشیدن و ارزشگزاری هر چه بیشتر اثر تولیدی در سطح عمومی؛
 3. بیوگرافی مترجم و تصویر امضا شده قرارداد ترجمه اثری که می بایست موضوع تشویق واقع گردد؛
 4. خلاصه طرح مالی که در چارچوب آن می بایستی به هزینه های پیش بینی گردیده جهت تحقق این پروژه (به یورو Euro)، اشاره رفته باشد؛
 5. تصویر صفحه نخست و چهارم جلد کتاب ایتالیائی؛
 6. تصویر قرارداد خرید حق مولف، امضا گردیده از سوی دارنده حق تألیف و خریدار حق تألیف با تاریخ اعتبار معتبر. بدیلی براین امر می تواند توافقنامه ای باشد که از سوی تولید کننده و یا ناشر خریدار حق تألیف تهیه گردیده باشد که وفق آن طرف متعامل متعهد می گردد تا نسبت به خریداری حق تألیف مورد نظر، اقدامات مقتضی را مبذول دارد.
 7. گزارشی مختصر و چارچوب بندی شده مبتنی بر چگونگی مصرف گردیدن کمک هزنیه مالی که احتمالا از سوی درخواست کننده، دریافت خواهد گردید.