این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

“Invest Your Talent in Italy” (IYT)

فراخوان تخصیص بورس های تحصیلی “Invest Your Talent in Italy ”(IYT)  برای سال تحصیلی 2024-2025 منتشر شد.

همانند دوره های پیشین ثبت درخواست و بارگذاری مدارک تحصیلی باید الزاما توسط دانشجویان از طریق درگاه اختصاصی زیر انجام گیرد:

https://investyourtalentapplication.esteri.it/sitoinvestyourtalentapplication/progetto.asp

مهلت ثبت درخواست و بارگذاری مدارک تا تاریخ 01 مارس 2024، برابر با 11 اسفند 1402