این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

ارزشیابی تحصیلی (DVL)

مدارک تحصیلی کسب شده در خارج از کشور به طور خودکار در ایتالیا به رسمیت شناخته نمی شوند زیرا ابتدا باید معادل سازی آن ها با مدارک صادر شده در ایتالیا در همان سطح مشخص شود(مانند دیپلم تحصیلات متوسطه اول ، دیپلم تحصیلات متوسطه دوم، کارشناسی وغیره). هرکسی که مایل به کسب معادل  سازیِ مدارک تحصیلی یا دانشگاهی انجام شده در ایران با توجه به مدارک مشابه صادر شده در ایتالیا است و یا بر اساس این مدارک تحصیلی قصد ثبت نام در دانشگاهی در ایتالیا را دارد ، ابتدا باید مدرکی به نام ارزشیابی تحصیلی “dichiarazione di valore in loco ” (DVL)، ” دریافت کند، مدرکی که به طور خاص به مدارک تحصیلی سپری شده اشاره دارد.

(DVL) در واقع یک معادل سازی واقعیِ مدارک  نیست، بلکه به نحوی آماده سازی درخواست معادل سازی مدارک تحصیلی فوق است ، عملیاتی که می تواند منحصراً از طریق تماس با وزارت علوم و تحقیقات در ایتالیا انجام شود.

در صورت ثبت نام در دانشگاه، در هر صورت به علاقه مندان توصیه می شود ابتدا با دانشگاه مورد نظر تماس گرفته و از شرایط لازم برای اخذ ثبت نام ، جویا شوند.

برای درخواست DVL، باید از طریق وب‌سایت  https://prenotami.esteri.it با انتخاب فیلد «تایید مدارک» یک قرار ملاقات رزرو کنید. در روز ملاقات، ضمن حضور در دفتر کنسولی باید موارد زیر را به همراه داشته باشید:

1 –مدرک دیپلم/ کارشناسی یا سایر مدارک تحصیلی همراه با کارنامه آن ، ترجمه  شده به زبان ایتالیایی و همراه با تاییدات  وزارت امور خارجه و دادگستری . خواهشمند است یک کپی از مدارک خود را نیز به همراه داشته باشید.

2 – کپی سایر مدارک تحصیلی و آکادمیک کسب شده قبل از مدرکی که برای آن ارزشیابی تحصیلی درخواست شده است. در رابطه با این مدارک ترجمه و تاییدات وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری لازم نمی باشد.

3. کپی صفحه اول پاسپورت

4. در صورتی که  DVL بنا دلایل تحصیلی درخواست شده باشد، تاییدیه نهایی پذیرش دانشگاه که قابل دانلود از پورتال Universitalyمی باشد.

در صورت دلایل کاری، نامه استخدام/قرارداد کارفرما.

5. کپی مجوز اقامت در صورت داشتن آن.

هزینه این خدمات به هدف استفادۀ آن (تحصیلی یا کاری) و تعداد ترجمه هایی که نیاز به تاییدات دارند، بستگی دارد. برای آگاهی از تعرفه های ما در اینجا کلیک کنید .